Rečni utovar

Preduzeće DEM nalazi se na mreži kanala Dunav-Tisa-Dunav koji ulazi u Dunav kod Novog Sada na 26-tom kilometru.

Zahvaljujući svojoj lokaciji a za pomoći pretovarne rampe u okviru svog pristališta na kanalu DTD ima mogućnost utovara i istovara 1000 T barži – brodova. Istovarenu robu kako u rinfuzi tako i na paletama lagerujemo u odgovarajućem skladištu.
pristaniste001   pristaniste002   pristaniste003tn
pristaniste004tn  pristaniste005tn   pristaniste006tn