Proizvodnja hrane za životinje

PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE spada u najstariju proizvodnju preduzeća.

Praćenjem trendova u savremenoj proizvodnji hrane za životinje, u oštroj tržištnoj konkurenciji, DEM uspeva da svoju proizvodnju, zahvaljujući dobrom timskom radu i kontroli kvaliteta kako inputa tako i gotovih proizvoda, povećava.

Iz proizvodnog programa DEM-a nudimo Vam visoko kvalitetne proizvode za ishranu životinje,koji mogu biti peletovani, brašnasti i ekstrudovani.
 
Gotove smeše za ishranu živine
1. N-17 Krmna smeša za koke nosilje 17%
2. N-16 Krmna smeša za koke nosilje 16%
3. B-S Krmna smeša za brojlere od 0-4 nedelja 22%
4. B-F Krmna smeša za brojlere od 4-8 nedelja 19%
5. B-Z Krmna smeša za brojlere od zavrsna faza 17%
6. ĆU-1 Krmna smeša za ishranu ćurića 28%
7. ĆU-2 Krmna smeša za ishranu ćurića 24%

Dopunske smeše za ishranu živine
8. DS-P Dopunska smeša za piliće 40 %
9. DS-KN Dopunska smeša za koke nosilje 30%


Smeše za ishranu junadi, krava, teladi, jagnadi i jaradi
16. TJ-1 Krmna smeša za ishranu junadi od 250-350kg 14%
17. TJ-2 Krmna smeša za ishranu junadi preko 350kg 12%
18. KM Krmna smeša za ishranu krava muzara 12%
19. KM-3 Krmna smeša za ishranu krava muzara 18%
20. TE-18 Krmna smeša za odbijenu telad 18%
21. JM  Krmna smeša za ishranu rano odlučene jagnadi i jaradi 18%

Telefoni za kontakt +381 21 786 474, +381 21 786 118

Gotove smeše za ishranu svinja
10. S-P Krmna smeša za ishranu prasadi do 15 kg 20%
11. S-G Krmna smeša za ishranu prasadi od 15 do 25 kg 18%
12. S-T-1 Krmna smeša za svinje u porastu od 25 do 60 kg 16%
13. S-T-2 Krmna smeša za svinje u porastu od 60 do 100 kg 14%
14. K-D Krmna smeša za krmače dojare i nerastove 16%

Dopunska smeša za tov svinja
15. S-35 Super 35% - dopunska smeša za svinje


Gotove smeše za ishranu riba
22. Š-0 Starter za šaransku mlađ do 30 dana starosti 40% proteina
23. Š-1 Smeša za šaransku mlađ do 1 godine starosti 32% proteina
24. Š-1 Smeša za šaransku mlađ do 1 godine starosti 35% proteina
25. Š-2 Smeša za šarana od 1 do 2 godine starosti 25% proteina
26. Š-3 Smeša za tov šarana preko 2 godine starosti 20% proteina
27. ŠM Smeša za ishranu matice šarana 36% proteina
28. A Smeša za tov amura 21%
29. A Smeša za tov amura 32%

  • Hrana za životinje
  • Hrana za životinje