Sirovo ulje od soje

Peroksidni broj: 7.92 mmol/kg
Senzorna ocena: Proizvod je proziran, narandžasto-ćilibarne boje, bez taloga. Miris je svojstven sirovini, bez stranog mirisa i mirisa na užeglo.
Sojino ulje je mikrobiološki ispravno, te zdravstveno bezbedno.

  • Proizvodi od soje
  • Sojini proizvodi