Pogača od soje

Hemijski sastav:
Protein, najmanje 38%
Masti najviše 12%
Celuloza najviše 9%
Pepeo 8%
Vlaga najviše 10%

Pogača od soje je poizvod dobijen presovanjem sojinog zrna (Glicina hispida), boje svetložute do svetlosmeđe, od ukupne količine proteina 15%, mora da bude rastvorljivo u vodi, aktivnost ureaze najvi*se 0,5 (mg N/g) min.
Pakovanje: 50 kg

  • Proizvodi od soje
  • Sojini proizvodi