Proizvodi od soje

Sirovo ulje od soje

Peroksidni broj: 7.92 mmol/kg
Senzorna ocena: Proizvod je proziran, narandžasto-ćilibarne boje, bez taloga. Miris je svojstven sirovini, bez stranog mirisa i mirisa na užeglo.
Sojino ulje je mikrobiološki ispravno, te zdravstveno bezbedno.

Punomasni sojin griz

Proizvod dobijen ekstrudiranjem sojinog zrna.

Hemijski sastav:
Sirovi protein, min 34%
Sirova mast, min 16%
Vlaga, max 10%
Sirova celuloza 8%
Mineralne materije, max 7%
Aktivnost ureaze do 0.40 (mgN/g), min

Boja: Žuta do žutosmeđa
Miris: Bez užeglosti, svojstven brašnu od soje
Pakovanje: 50 kg

Pogača od soje

Hemijski sastav:
Protein, najmanje 38%
Masti najviše 12%
Celuloza najviše 9%
Pepeo 8%
Vlaga najviše 10%

Pogača od soje je poizvod dobijen presovanjem sojinog zrna (Glicina hispida), boje svetložute do svetlosmeđe, od ukupne količine proteina 15%, mora da bude rastvorljivo u vodi, aktivnost ureaze najvi*se 0,5 (mg N/g) min.
Pakovanje: 50 kg

  • Proizvodi od soje
  • Sojini proizvodi