Otkup, dorada i sušenje

Centar za otkup, doradu i sušenje

Za naše potrebe a i potrebe naših partnera vršimo organizaciju proizvodnje i otkup žitarica i uljarica – soje i uljane repice.

U našem centru za prijem, doradu i sušenje poljoprivrednih proizvoda vršimo kvalitativan i kvantitativan prijem a po potrebi doradu – čišćenje i sušenje istih, te tako pripremljene poljoprivredne proizvode lagerujemo u postojećim silosima.

Preko centra za prijem vršimo i prodaju slobodnih količina poljoprivrednih proizvoda – kukuruza, pšenice, soje i uljane repice.

Vaga   Susara  silosi

Kontakt telefon za nabavku i prodaju: + 381 21 2286 474 , 2286 118 ; Prijem (Vaga) + 381 21 2286 601