Proizvodi od kukuruza

Montažom savremene tehnologije kukuruznog mlina od 2009. god u fuknciji je pogon kapaciteta 120 tona prerade kukuruza za 24h.

  • Kukuruzni proizvodi
  • Kukuruzni proizvodi