Laboratorija

Laboratorija DEM-a vrši kontinuiranu kontrolu sirovina, poluproizvoda i finalnih proizvoda. Od velikog je značaja u ostvarivanju zadatog kvaliteta radnih jedinica.